Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2013

2009 324f
Reposted byeskapizalalalalala
2000 a8fb
Reposted byburiahitomieskapizababelloscoookiemonstercranberrrry
1995 d57b
Reposted byeskapiza eskapiza
1993 198e
Reposted byhitomilalalalala
1990 0287
Reposted byexistentialbadwolfangelluthienpalantirzimnepalceeskapizamiska25siriusminerva
1986 15de 500
Reposted byrejkapsychovioletinterpretujmniejakchceszdiedrunkself-destructivelittlegirlincompletazaklinaczkaslowmynamemynameholdyourbreathcheristripmymindpelletierineyounganna13-days13-daystoolongholaholasundaydresszimnepalceeskapiza
1980 6c64 500
Reposted byeskapiza eskapiza
1956 252c 500

April 29 2013

Reposted byarnblumende
3773 d579
2863 e152
Reposted bydivieskapiza
Mam serce wypełnione Tobą po brzegi.
— Katarzyna Grochola
Reposted fromherside herside viamruczenie mruczenie
9300 3031
Reposted frompoppyseed poppyseed viamruczenie mruczenie
Wie pan, że jej usta zwierają się w idealnym spotkaniu dwóch idealnych łuków? Górna, szersza warga, w samym środku jest delikatnie uniesiona do góry, a dolna, ta pełniejsza, dokładnie w tym samym miejscu jest nieznacznie uwypuklona ? Zamykając się te wargi tworzą jak gdyby dwie poduszki o kolorze dojrzałych malin, które wytrysłyby sokiem, gdyby je dotknąć. Tworzą grzech. Wie pan ile razy myślałem o jej ustach? Dlatego gdy budzę się rano i myślę o jej przebudzeniu to także myślę o jej ustach. I wtedy podchodzę do okna, otwierając je na oścież. Ale zanim otworze, kątem oka spostrzegam swoją dłoń, która dotyka klamki okna. I myślę o jej dłoniach. Jej palce są długie. Gdy splata dłonie, to tylko na chwile łączą się w uścisku. Potem prostują się, oddalają na sekundę od siebie, aby się potem zaraz dotknąć. Uwielbiam jej dłonie. Na serdecznym palcu lewej ręki ma maleńką bliznę, tuż nad obrączka. Najpierw chciałbym poznać historie tej blizny. A potem ją pocałować. Gdy pojawia się w mojej głowie ta myśl, otwieram gwałtownie okno, aby zimno z zewnątrz natychmiast ostudziło to gorącu we mnie.
— J.L.Wiśniewski - ' sceny z życia za ścianą '
2809 beb6 500
My rozgwiazdy

To nie tylko zgubione włosy. 

Opuszczone miejsce 
często boli.

Mnożymy się
ucięci
tęsknotami.
 
Jesteśmy rozgwiazdami.
 
Nie odgrodzeni od niczego.
Rozgubieni.
— Miron Białoszewski
Reposted frombzdurnik bzdurnik viapomruki pomruki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl